براساس مصوبه بیست و دومین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1399/12/11 با راه اندازی نشریه با عنوان مدیریت سبز موافقت گردید.

 فصلنامه مدیریت سبز با هدف فراهم کردن  محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه علم مدیریت و مباحث بین رشته ای مرتبط به عنوان یک منبع علمی برای تولید، اشاعه و معرفی یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های علمی ایجاد شده است. امید است که این فصلنامه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران گردد.

این فصلنامه به منظور نیل به این هدف،  از پژوهشگران درخواست می شودکه مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای  فرایند داوری و چاپ به این فصلنامه ارسال نمایند. فصلنامه مدیریت سبز با احترام به قوانین اخلاق حرفه‌ای در نشریات و الزام و التزام به رعایت آنها از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی  پیروی می‌نماید.

 

نویسندگان محترم لطفا قبل از ثبت و ارسال مقاله، حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه کنند. رعایت شرایط و ضوابط فصلنامه الزامی است.