دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

امروزه مدیریت سبز یک مفهوم آکادمیک و یک مفهوم نو در مدیریت بشمار می آید . مدیریت سبز قابلیت بکارگیری موثر و کارآمد تمامی منابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان ها بویژه در جهت رسیدن به اهداف زیست محیطی با یک برنامه ریزی مناسب می باشد . مدیریت سبز به مدیریت امکان مطالعه و ورود به حوزه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی با بکارگیری و بهره مندی از شاخص های تعیین شده را در سازمان ها ممکن می سازد . در قرن جدید این مدیریت یک سبک نو در مدیریت کسب و کار نمی باشد ، بلکه یک ساختار یا بعبارتی یک فرآیند ساختاری کسب و کار را معرفی و تبیین می نماید که با پیاده سازی روشهای نوین باعث کسب سود و منفعت در تولید را می تواند بدنبال داشته باشد . تغییرات اقلیمی و مشکلات روز افزون زیست محیطی از جمله معضل زباله ، گاز های گلخانه ای ، گرمایش زمین ، سیل های ویرانگر ،آلودگی رودخانه ها ، دریاها ، تخریب جنگل ها و مواردی از این دست ، نقش بزرگی میتواند این نوع مدیریت در حوزه های زیست محیطی ، توسعه پایدار ، تولید سبز ، مدیریت پسماند ، کسب و کار سبز ، اخلاق زیست محیطی و اقتصاد سبز داشته باشد . در پایان باید اشاره نمایم که مدیریت سبز در هزاره سوم می تواند در همه شئون زندگی بشر اثر گذار بوده و با تغییر فرآیند ها و شیوه هاو همچنین نهادینه شدن اقدامات در این حوزه ارزش آفرین و کاهش دهنده خسارات بوده و مدیریت بهینه منابع را بدنبال داشته باشد .  

                                                                                                                        دکتر غلامرضا طالقانی

                                                                                                                     سردبیر فصلنامه مدیریت سبز
براساس مصوبه بیست و دومین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1399/12/11 با راه اندازی نشریه با عنوان مدیریت سبز موافقت گردید.

 فصلنامه مدیریت سبز با هدف فراهم کردن  محیطی علمی برای پژوهشگران در حوزه علم مدیریت و مباحث بین رشته ای مرتبط به عنوان یک منبع علمی برای تولید، اشاعه و معرفی یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های علمی ایجاد شده است. امید است که این فصلنامه باعث ارتقای سطح علمی پژوهشگران گردد.

این فصلنامه به منظور نیل به این هدف،  از پژوهشگران درخواست می نماید که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای  فرایند داوری و چاپ به این فصلنامه ارسال نمایند. فصلنامه مدیریت سبز با احترام به قوانین اخلاق حرفه‌ای در نشریات و الزام و التزام به رعایت آنها از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی  پیروی می‌نماید.

 

نویسندگان محترم لطفا قبل از ثبت و ارسال مقاله، حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه کنند. رعایت شرایط و ضوابط فصلنامه الزامی است.